E-locking en toebehoren

Voor een juiste beveiliging is alleen controle niet genoeg .De deur of het raam dient immers te worden voorzien van het juiste gecertificeerde hang & sluitwerk.
Waar mechanisch hang & sluitwerk echter zijn beperkingen heeft met integratie van gecontroleerde situaties, daar vullen de elektromechanische vergrendelingen de vraagstukken in.
 
De elektro-mechanische vergrendelingen zijn in diverse inbraak- weerstandsklasse verkrijgbaar.
Van een standaard elektrische sluitplaat tot gemotoriseerde meerpunts- vergrendelingen.
De juiste toepassing is afhankelijk van de soort deursituatie en de eis of norm die daaraan gesteld is. Tevens is het zeer belangrijk wat er moet gebeuren bij spanningsuitval. Dienen de vergrendelingen dan gesloten te blijven (arbeidsstroom) of dienen deze juist te worden vrijgegeven (ruststroom).
 
Voor een complete en correcte werking van de elektro-mechanische vergrendelingen zijn de juiste toebehoren noodzakelijk. Zoals de juiste slotplaten, montage profielen, kabelovergang, kabelpulsgevers, voeding etc. DWS biedt u een compleet pakket om invulling te geven op uw vraagstukken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oplossingen voor E-locking:

E-locking
icon


E-locking
icon


E-locking
icon


E-locking
icon


E-locking
icon


E-locking
icon


DWS Safe and Secure